Labanan at ilantad ang papet, pahirap, pasista’t mapanlinlang na rehimeng US-Aquino!

Bistado na ng sambayanan na ang gobyernong ito, tulad ng kanyang pinalitan, ay para lamang sa iilan. Inclusive growth daw, pero sabay-sabay lumalala ang kawalan ng trabaho, kahirapan at gutom. Inclusive growth kuno, pero mga kroni’t kamag-anak lang ang nakikinabang, kasabwat ang mga dayuhang monopolyo kapitalista.

Sa public-private partnership, dinidemolish ang tahanan ng mga maralita, inaagawan ng lupa ang mga magsasaka. Sa PPP, ginagawang negosyo ang serbisyo. Pinahihirapan nang husto ang mamamayan ng napakamahal na bayarin. Presyo ng tubig, kuryente, toll, pamasahe, ospital, matrikula waling patid ang pagtaas. Habang trilyung-trilyong piso ang inilalaki ng yaman ng mga dambuhalang negosyo nina Sy, Cojuangco, Pangilinan, Ayala, Lopez, Aboitiz, Consunji, at iba pa sampu ng kanilang mga kasosyong multinational corporations.

Hindi pa sila kuntento rito. Sa ilalim ng mga patakaran ng gubyerno, pinagtutubuan nang husto ang yamang likas ng bansa tulad ng pagmimina at enerhiya. Kasama ang mga dayuhang negosyo, winawasak ang kalikasan at kabuhayan ng mamamayan. Lalong ibinabaon sa pagka-atrasado’t mahina ang ekonomya ng bayan.

Umuunlad na raw tayo. Katunayan, nakapagpapautang na sa IMF ng isang bilyong dolyar. Ang di inaamin, lubog pa rin sa trilyong-trilyong pisong utang ang gobyerno. Ang di sinasabi, napupunta sa pambayad-utang ang dapat ginagastos sa pagpapasigla ng ekonomya at serbisyong panlipunan.

Wag na raw magreklamo ang masang anakpawis. May conditional cash transfer naman. Pilit tinatakpan ng band-aid ang nagnanaknak na sugat dulot ng pambubusabos at pang-aapi. Pero di nito mapapatay ang nagbabagang diskontento’t paglaban ng mamamayan.

Ang hindi madaan sa panlilinlang, dinadaan sa dahas ng estado. Hindi humuhupa ang extrajudicial killing, pagdukot, iligal na pag-aresto’t pagkulong at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Pinagmumukhang maamo ang Oplan Bayanihan. Pero sa likod nito, ang Di nagbabagong pasismo ng estado.

Patung patong na ang kasalanan sa bayan ng rehimeng US-Aquino.

Sinakyan lamang ang sentimyentong kontra-Gloria Arroyo para patalsikin si Supreme Court CJ Corona sa pwesto. Para raw sa pagbabago. Para raw managot si Arroyo.

Pero di maitatago ang pangangati nitong kontrolin ang Korte Suprema, kasama ang Kongreso, kasama ang militar. Para nga naman mas madulas ipatupad ang mga programang para sa mga panginoong maylupa, burgesya kumprador at imperyalista. Para nga naman mapiga pa ng kanyang angkan ang Hacienda Luisita. Para nga naman mas madaling supilin ang mga lumalaban at nagpuprotesta.

Ang maliwanag, lampas dalawang taon na, di pa rin napapanagot si Gloria. Di pa rin nakukulong si Palparan at ang marami pang ibang kasapakat ng nagdaang rehimen na katakut-takot ang kasalanan sa bayan.

At para lalong mapalakas ang hawak sa kapangyarihan, walang kahihiyan nagpapakatuta nang husto itong si Noynoy kay Uncle Sam. Lalong ipinagkanulo sa imperyalismong US ang pambansang soberanya.

Nagpapanggap na laban sa China. Pero ang totoo’y ginagamit itong palusot para papasuking lalo ang libu-libong tropang Kano. Para dagdagan ang mga lihim na base militar ng US sa bansa. Para muling buksan sa mga sasakyang pandigma ng US ang Subic, Clark at buong Pilipinas. Para higit pang makialam sa armadong tunggalian sa bansa.

Isinusubo tayo ng rehimeng US-Aquino sa panganib ng armas nukleyar at ibayong kaguluhan, kundi man digmaan, sa Asya Pasipiko.

At habang humihigpit ang kontrol ni Aquino sa estado poder, lalo itong nagiging mabangis sa mamamayan. Lalo itong walang interes sa usapang pangkapayapaan upang maresolba ang armadong labanan sa bansa. Sa halip, idadaan sa ibayong gera’t militarisasyon, kasabay ng panlilinlang, ang pagsupil sa pakikibaka ng mamamayan.

Parang di na ito natutuo sa kasaysayan.

Mabibigo ito hangga’t may pang-aapi’t pagsasamantala. Hangga’t walang tunay na reporma sa lupa’t pambansang industriyalisasyon, magpapatuloy ang digmaan sa kanayunan.

Mga kasama, mga kababayan, ito po ang tunay na kalagayan ng bayan mula sa pagtanaw ng karaniwang mamamayan.

Ito ang pilit pagtatakpan ng kung anu-anong kasinungalingan sa Sona ng asenderong Pangulo.

Kaya’t malinaw ang hamon sa ating lahat:

Labanan at ilantad ang mapanlinlang, pahirap, papet, pasistang rehimeng US-Aquino!

Mabuhay ang sambayanang lumalaban!

from: bayan.ph

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>