Monthly Archives: October 2011

Protesta mga magsasaka, sasalubungin ng mga manggagawa at mamamayan

Sasalubungin ng mga manggagawa at mamamayan sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno, para ipahayag ang suporta, ang mga magsasakang mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa na maglulunsad ng isang-linggong kilos-protesta dito sa Kamaynilaan para kondenahin ang mga kontra-magsasakang iskema ng mga panginoong may-lupa at malalaking kapitalista, kasabwat ang gobyernong Aquino at igiit ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. Read More »

OFWs oppose AOS fee imposition in Dubai

Migrante International today criticized the policy by the Philippine Consulate in Dubai requiring visit visa holders to submit an affidavit of support (AOS) as a travel requirement.

"Why is the Philippine consulate imposing this requirement when it is not even required by the Dubai government? It is another added cost and inconvenience to our OFWs and their visiting relatives," said Garry Martinez, Migrante International chairperson.

Read More »