Monthly Archives: September 2009

Bayan marks Martial Law declaration with march to Mendiola and challenge to candidates to go after GMA

Bayan marks Martial Law declaration with march to Mendiola, challenge to candidates to go after GMA

The umbrella group Bagong Alyansang Makabayan will lead a protest march tomorrow to Mendiola Bridge to mark the 37th anniversary of the declaration of Martial Law. The group renewed its commitment to fight any reimposition of Marcosian rule and called on aspiring presidential bets to make a stand in pursuing justice for Arroyo’s human rights victims.

Read More »

KMU sa desisyon ng CA: Pagtatanggol sa Nestle, pambansang interes ba?

nestle_philippinesDesisyong sumang-ayon sa pagsisante sa mga manggagawa, tinuligsa ng sentrong unyon


Tinuligsa ng sentrong unyong Kilusang Mayo Uno ang desisyon ng Court of Appeals na nagtanggol sa interes ng kapitalistang Nestle at nagbigay-katwiran sa iligal na pagsisante sa mahigit 500 manggagawa. Sinabi nitong lalong nagpapahintulot ang paggamit sa “pambansang interes” bilang batayan sa mga dayuhang kumpanya na abusuhin ang mga manggagawa.

Read More »