Monthly Archives: July 2009

KMU blasts Nograles’s revival of HR 737

Labor center Kilusang Mayo Uno slammed House Speaker Prospero Nograles’s bid to pass House Resolution 737 when Congress resumes its session during Arroyo’s SONA, saying such total sellout of the Philippine economy is a dire effort to please the US to support Gloria Arroyo’s term extension.

Read More »

SWS survey should compel Arroyo, allies to end moves on Charter change

With 70% of the population opposed to Charter change, according to a recent survey by the Social Weather Station (SWS), the Arroyo government should once and for all end any moves to change the Constitution.

This was the call made by the umbrella group Bagong Alyansang Makabayan as it prepared to mount protests on the occasion of the State of the Nation Address of the president.

Read More »

SWS survey should compel Arroyo, allies to end moves on Charter change

With 70% of the population opposed to Charter change, according to a recent survey by the Social Weather Station (SWS), the Arroyo government should once and for all end any moves to change the Constitution.

This was the call made by the umbrella group Bagong Alyansang Makabayan as it prepared to mount protests on the occasion of the State of the Nation Address of the president.

Read More »

Talumpating mensahe ng Kilusang Mayo Uno sa huling gabi ng parangal kay Ka Wilson

Talumpating mensahe ng Kilusang Mayo Uno sa huling gabi ng parangal kay Ka Wilson
Elmer Labog
Church of the Risen Lord, UP Diliman, Quezon City
July 4, 2009

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Kilusang Mayo Uno sa aming Pangkalahatang Kalihim na si Kasamang Wilson Baldonaza. Sampu ng aming kasapian, mga kaibigan, at lahat ng manggagawa at anakpawis na inaapi at pinagsasamantalahan, habang buhay naming dadakilain ang mga alaala at aral ng isa sa pinakamagiting na lider-manggagawa ng ating panahon.
Read More »