Monthly Archives: May 2008

Pagbati sa Pamunuan at mga Balangay ng Anakbayan sa Matagumpay na Pagdaraos Nito ng Ika-5 Kongreso

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Kabataang Makabayan 30 Mayo 2008

Nagagalak akong magpaabot ng pagbati sa pamunuan sa iba't ibang antas at lahat ng balangay ng Anakbayan sa matagumpay na pagdaos ng ika-5 Kongreso ng Anakbayan nitong 27 hanggang 30 Mayo 2008.

Tumpak ang inyong tema: Paigtingin ang kilusang masa para patalsikin ang papet, pasista, pahirap na rehimeng Arroyo! Isulong ang pambansa demokratikong kilusang propaganda! Magsikhay sa pusupusang pag-oorganisa ng Anakbayan sa paraang solido’t papalakas!

Read More »

Message to the League of Filipino Students

By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairperson
Kabataang Makabayan
31 May 2008
Dear Fellow Activists,

Militant greetings of solidarity to the leadership at various levels, chapters and members of the League of Filipino Students!

The schools are about to open this June. Expectations are high among the students and the people that the LFS will take a leading role in arousing, organizing and mobilizing the students against the US-directed Arroyo regime in order to advance the people's struggle for national freedom and democracy.
Read More »

Condolences to the Family and All Comrades of Our Beloved Crispin ‘KA BEL’ Beltran

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
May 21, 2008
On behalf of the International Coordinating Committee (ICC) and all participating organizations of the International League of Peoples' Struggle (ILPS), I wish to convey most heartfelt condolences to the family and all comrades of our beloved Crispin "Ka Bel" Beltran, the first ICC chairperson and honorary chairperson of the ILPS.
Read More »

Youth Group Slams ISAFP Harassment of PCU Student Leader

The TANGGULAN Youth Network of Civil Liberties and Human Rights condemns the continuous harassment experienced by Glaiza T. Dimapilis, 19 years old, student and the incumbent President of University Student Government of the Philippine Christian University (PCU), from elements of the government's intelligence agency. Biyaya Quizon, Student Christian Movement of the Philippines chairperson and TANGGULAN Convenor joins Glaiza in a Press Conference held today at the PCU grounds. Read More »